DC ZORG  OP TIJD

 

 
 
DC Zorg op Tijd heeft het HKZ-kwaliteitscertificaat gehaald en daar zijn we trots op!
Speciaal compliment werd gemaakt over het feit dat de visie op zorgverlening door alle medewerkers naar voren werd gebracht en gedeeld. Met het behalen van dit certificaat hebben de medewerkers DC Zorg op Tijd laten zien dat zij in staat zijn om zorg te bieden volgens de normen en standaarden van de kwaliteitseisen. Iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd: BEDANKT